Tango 3plus2

Tango 3plus2

£499.00Price
 • size

  3 Seater

  Height    Length    Width    Depth
   80cm     200cm     80cm    55cm

  2 Seater

  Height    Length    Width    Depth
   80cm     165cm     80cm    55cm

  Armchair

  Height    Length    Width    Depth
   80cm     105cm     80cm    55cm